فارسی English
  چهارشنبه 8 بهمن 1399   |   27 ژانویه 2021  | پست الکترونیک
يکي از مباحث مهم در مهندسي صنايع و شامل دو بخش عمده جايابي و چیدمان مي باشد. تصميم در مورد جایابی و چیدمان تسهيلات نه تنها در مسائل صنعتي بلکه در مسائل گوناگوني مانند تعيين مکان مراکز خدماتي شامل ايستگاه‌هاي پليس راه، اورژانس، بيمارستان‌ها، ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني و ... نيز ظاهر مي‌شود. در جايابي، به بررسي محل قرار گرفتن يک وسيله براي رسيدن به اهداف مورد نظر پرداخته می شود. براي تعيين محل آن معيارهاي نزديکي به جاده هاي اصلي، بازار مصرف، منابع تامين مواد اوليه، در دسترس بودن نيروي انساني مورد نياز، شرايط محيطي، امکان توسعه، مقررات و قوانين دولتي و ... موثر هستند و در چیدمان نحوه قرارگرفتن اجزاي يک وسيله براي رسيدن به بهترين بهره وري، تعيين می شود.
   اطلاعیه 2 مرداد 99 :
نمرات نهایی درس طراحی ایجاد از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 28 تیر 99 :
نمرات کوئیزهای درس برنامه ریزی متغیرهای صحیح از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 13 اردیبهشت 99 :
تمرین های درس برنامه ریزی متغیرهای صحیح از طریق سایت قابل دریافت است.
   اطلاعیه 19 بهمن 98 :
نمرات درس مدیریت تغییر از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 13 بهمن 98 :
نمرات درس برنامه ریزی ریاضی از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 7 بهمن 98 :
نمرات امتحان پایان ترم درس مدیریت تغییر از طریق سایت قابل مشاهده است.