انتخاب زبان: فارسی English
  سه شنبه 5 مهر 1401   |   27 سپتامبر 2022  | پست الکترونیک
آرشیو اطلاعیه ها

   اطلاعیه 7 مرداد 01 :
نمرات نهایی درس مدیریت تغییر از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 7 مرداد 01 :
نمرات نهایی درس برنامه ریزی متغیرهای صحیح از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 25 تیر 01 :
نمرات امتحان درس مدیریت تغییر از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 17 تیر 01 :
نمرات امتحان درس برنامه ریزی متغیرهای صحیح از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 12 تیر 01 :
نمرات درس طراحی ایجاد از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 20 بهمن 00 :
نمرات پروژه درس مهندسی سیستم از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 16 بهمن 00 :
نمرات امتحان درس مهندسی سیستم از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 12 بهمن 00 :
نمرات پروژه درس سیستم های اطلاعات مدیریت از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 10 بهمن 00 :
نمرات امتحان و فعالیت کلاسی درس سیستم های اطلاعات مدیریت از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 30 تیر 00 :
ریزنمرات کوئیزها و فعالیت کلاسی درس برنامه ریزی متغیرهای صحیح از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 25 بهمن 99 :
نمرات نهایی درس برنامه ریزی متغیرهای صحیح از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 24 بهمن 99 :
نمرات نهایی درس مهندسی سیستم از طریق سایت قابل مشاهده است.
12345678910...