انتخاب زبان: فارسی English
  جمعه 22 تیر 1403   |   12 جولای 2024  | پست الکترونیک
برترین ها  > مهندسی سیستم


ردیفترم تحصیلیپروژه 
1 نیمسال اول 03-02 سیستم مدیریت یکپارچه توزیع دارو دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
2 نیمسال اول 03-02 اپلیکیشن ورزشی و رژیم غذایی دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
3 نیمسال اول 02-01 سیستم توزیع تجهیزات عمل جراحی دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
4 نیمسال اول 02-01 سیستم جمع آوری و بازیافت پسمانددرون شهری دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
5 نیمسال اول 01-00 سیستم ارائه خدمات درمانی و آزمایشگاهی به صورت برخط دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
6 نیمسال اول 01-00 اپلیکیشن سفارش غذا دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.