انتخاب زبان: فارسی English
  دوشنبه 30 اردیبهشت 1398   |   20 می 2019  | پست الکترونیک
معرفی

تحصیلات دانشگاهی
  • دكتري مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت (1392-1387)
  • كارشناسي ارشد مهندسي صنايع دانشگاه شاهد (1387-1385)
  • كارشناسي مهندسي صنايع، برنامه ريزي و تحليل سيستمها دانشگاه علم و صنعت (1383-1379)

زمينه های تخصصی و تحقيقاتی
  • مکان یابی تسهیلات و حمل و نقل در زنجیره تامین
  • مدل سازی ریاضی و بهینه سازی
  • طراحی و تحلیل سیستم ها
  • ارزیابی اقتصادی طرح ها
  • مدیریت استراتژیک

سوابق اجرايي
  • عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (1392 تاکنون)
  • همكاري با سازمان سرمايه گذاري و مشاركتهاي مردمي شهرداري تهران- مديريت طرح و برنامه (1393 -1387)