انتخاب زبان: فارسی English
  دوشنبه 31 تیر 1398   |   22 جولای 2019  | پست الکترونیک
برترین ها  > سیستم های اطلاعات مدیریت


ردیفترم تحصیلیپروژه 
1 نیمسال اول 97-96 سامانه داوری مقالات دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
2 نیمسال اول 97-96 سیستم خرید و فروش آنلاین خودرو دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
3 نیمسال اول 97-96 تاکسی یاب آنلاین دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
4 نیمسال اول 97-96 سیستم اطلاعاتی پذیرش آنلاین و باشگاه مشتریان دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
5 نیمسال اول 96-95 سیستم اطلاعاتی بیمارستان دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
6 نیمسال اول 96-95 سیستم اطلاعاتی پرونده سلامت شخصی دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
7 نیمسال اول 96-95 کتابفروشی آنلاین دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
8 نیمسال اول 96-95 سیستم اطلاعاتی داروخانه دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
9 نیمسال اول 95-94 طراحی سیستم اطلاعاتی برای یک شرکت لوازم الکترونیکی دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
10 نیمسال اول 95-94 طراحی سیستم اطلاعاتی برای یک شرکت مهندسین مشاور دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
11 نیمسال اول 95-94 طراحی سیستم اطلاعاتی برای یک واحد تعمیرات و نگهداری دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
12 نیمسال اول 95-94 طراحی یک سیستم اطلاعاتی انتخاب واحد دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.