انتخاب زبان: فارسی English
  سه شنبه 11 مهر 1402   |   3 اکتبر 2023  | پست الکترونیک
برترین ها  > سیستم های اطلاعات مدیریت


ردیفترم تحصیلیپروژه 
1 نیمسال اول 01-00 سایت سفارش آنلاین خدمات چاپ دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
2 نیمسال اول 01-00 سیستم اطلاعاتی مشاوره تحصیلی آنلاین و تلفنی دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
3 نیمسال اول 00-99 سیستم رزرواسیون آنلاین نوبت آرایشگاه دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
4 نیمسال اول 00-99 سیستم اجاره آنلاین لباس دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
5 نیمسال اول 99-98 سایت تماشای آنلاین فیلم و سریال دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
6 نیمسال اول 99-98 سیستم اطلاعاتی مدیریت رویدادها و همایشها دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
7 نیمسال اول 99-98 سیستم اطلاعاتی خرید و فروش کتاب های دست دوم دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
8 نیمسال اول 98-97 سیستم اطلاعاتی گردشگری و رزرواسیون آنلاین دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
9 نیمسال اول 98-97 سیستم خدمات آنلاین دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
10 نیمسال اول 97-96 سامانه داوری مقالات دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
11 نیمسال اول 97-96 سیستم خرید و فروش آنلاین خودرو دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
12 نیمسال اول 97-96 تاکسی یاب آنلاین دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
13 نیمسال اول 97-96 سیستم اطلاعاتی پذیرش آنلاین و باشگاه مشتریان دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
14 نیمسال اول 96-95 سیستم اطلاعاتی بیمارستان دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
15 نیمسال اول 96-95 سیستم اطلاعاتی پرونده سلامت شخصی دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
12