انتخاب زبان: فارسی English
  شنبه 18 اردیبهشت 1400   |   8 می 2021  | پست الکترونیک
برترین ها  > سیستم های اطلاعات مدیریت


ردیفترم تحصیلیپروژه 
1 نیمسال اول 99-98 سایت تماشای آنلاین فیلم و سریال دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
2 نیمسال اول 99-98 سیستم اطلاعاتی مدیریت رویدادها و همایشها دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
3 نیمسال اول 99-98 سیستم اطلاعاتی خرید و فروش کتاب های دست دوم دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
4 نیمسال اول 98-97 سیستم اطلاعاتی گردشگری و رزرواسیون آنلاین دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
5 نیمسال اول 98-97 سیستم خدمات آنلاین دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
6 نیمسال اول 97-96 سامانه داوری مقالات دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
7 نیمسال اول 97-96 سیستم خرید و فروش آنلاین خودرو دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
8 نیمسال اول 97-96 تاکسی یاب آنلاین دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
9 نیمسال اول 97-96 سیستم اطلاعاتی پذیرش آنلاین و باشگاه مشتریان دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
10 نیمسال اول 96-95 سیستم اطلاعاتی بیمارستان دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
11 نیمسال اول 96-95 سیستم اطلاعاتی پرونده سلامت شخصی دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
12 نیمسال اول 96-95 کتابفروشی آنلاین دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
13 نیمسال اول 96-95 سیستم اطلاعاتی داروخانه دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
14 نیمسال اول 95-94 طراحی سیستم اطلاعاتی برای یک شرکت لوازم الکترونیکی دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
15 نیمسال اول 95-94 طراحی سیستم اطلاعاتی برای یک شرکت مهندسین مشاور دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
12