انتخاب زبان: فارسی English
  سه شنبه 5 مهر 1401   |   27 سپتامبر 2022  | پست الکترونیک
برترین ها  > مدیریت تغییر


ردیفترم تحصیلیپروژه 
1 نیمسال دوم 01-00 مدل تغییر شرکت عمران مدرن دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
2 نیمسال دوم 01-00 مدل تغییر شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
3 نیمسال اول 99-98 مدیریت تغییر یک شرکت پخش آنلاین فیلم دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
4 نیمسال اول 99-98 مدیریت تغییر یک شرکت تبلیغاتی دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
5 نیمسال اول 98-97 مدیریت تغییر مدارس سرای دانش دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
6 نیمسال اول 98-97 مدیریت تغییر یک اپلیکیشن نیازمندیهای اینترنتی دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
7 نیمسال دوم 93-92 مدیریت تغییر در شرکت آب و فاضلاب استان گیلان دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
8 نیمسال دوم 93-92 مدیریت تغییر در سازمان برج میلاد دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.