انتخاب زبان: فارسی English
  جمعه 23 آذر 1397   |   14 دسامبر 2018  | پست الکترونیک
برترین ها  > طراحی ایجاد صنایع


ردیفترم تحصیلیپروژه 
1 نیمسال دوم 96-95 امکان سنجی پرورش گلخانه ای بلوبری دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
2 نیمسال دوم 96-95 طراحی سیستم اطلاعات سلامت دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
3 نیمسال دوم 96-95 طراحی نرم افزار ارتباط با مشتری دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
4 نیمسال دوم 96-95 طراحی نرم افزار الگوریتم معاملاتی دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
5 نیمسال دوم 95-94 تاسیس شرکت طراحی صفحات وب دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
6 نیمسال دوم 95-94 تاسیس شرکت هواپیمایی دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
7 نیمسال دوم 94-93 امکان سنجی احداث مجتمع مسکونی- تجاری دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
8 نیمسال دوم 94-93 امکان سنجی احداث شرکت مهندسی مشاور دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
9 نیمسال دوم 94-93 امکان سنجی تولید پیانو دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
10 نیمسال دوم 94-93 امکان سنجی تولید الکتروموتور فن دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
11 نیمسال اول 94-93 امکان سنجی تولید اکسل خودرو دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
12 نیمسال اول 94-93 طراحی ایجاد کارخانه برنج دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
13 نیمسال دوم 93-92 امکان سنجی احداث شهربازی دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
14 نیمسال دوم 93-92 امکان سنجی فرآوری زیتون و روغن زیتون دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
15 نیمسال دوم 93-92 طراحی ایجاد کارخانه ماست دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
12