انتخاب زبان: فارسی English
  دوشنبه 7 خرداد 1403   |   27 می 2024  | پست الکترونیک
برترین ها  > طراحی ایجاد صنایع


ردیفترم تحصیلیپروژه 
1 نیمسال دوم 02-01 سایت و اپلیکیشن برنامه ریزی سفر دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
2 نیمسال دوم 02-01 امکان سنجی کسب و کار هتل های کپسولی دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
3 نیمسال دوم 02-01 پیاده سازی سیستم استعدادیابی و هدایت تحصیلی و شغلی دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
4 نیمسال دوم 01-00 پلتفرم اینترنتی ارائه تخفیف گروهی دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
5 نیمسال دوم 00-99 خرید و فروش صنایع دستی دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
6 نیمسال دوم 00-99 امکان سنجی تولید ربات اسکلت بیرونی پایین تنه دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
7 نیمسال دوم 99-98 طرح توجیهی فروشگاه بزرگ خرده فروشی ابزار آلات و تجهیزات دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
8 نیمسال دوم 99-98 طرح توجیهی تولید نخ جراحی دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
9 نیمسال دوم 99-98 طراحی سامانه اینترنتی اجاره کوتاه مدت اقامتگاه دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
10 نیمسال دوم 98-97 طرح توجیهی تاسیس شرکت تبلیغات آنلاین دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
11 نیمسال دوم 98-97 امکانسنجی احداث نیروگاه خورشیدی دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
12 نیمسال دوم 97-96 امکان سنجی احداث Dream دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
13 نیمسال دوم 97-96 طرح توجیهی احداث کافی شاپ دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
14 نیمسال دوم 97-96 امکان سنجی تولید کارتریج پرینتر رنگی دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
15 نیمسال دوم 96-95 امکان سنجی پرورش گلخانه ای بلوبری دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
12