انتخاب زبان: فارسی English
  جمعه 22 تیر 1403   |   12 جولای 2024  | پست الکترونیک

طراحی سیستم های صنعتی
 
شرح درس:
يکي از مباحث مهم در مهندسي صنايع و شامل دو بخش عمده مکان یابی و چیدمان مي باشد. تصميم در مورد مکان یابی و چیدمان تسهيلات نه تنها در مسائل صنعتي بلکه در مسائل گوناگوني مانند تعيين مکان مراکز خدماتي شامل ايستگاه‌هاي پليس راه، اورژانس، بيمارستان‌ها، ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني و ... نيز ظاهر مي‌شود. در مکان یابی، به بررسي محل قرار گرفتن يک وسيله براي رسيدن به اهداف مورد نظر پرداخته می شود. براي تعيين محل آن معيارهاي نزديکي به جاده هاي اصلي، بازار مصرف، منابع تامين مواد اوليه، در دسترس بودن نيروي انساني مورد نياز، شرايط محيطي، امکان توسعه، مقررات و قوانين دولتي و ... موثر هستند و در چیدمان نحوه قرارگرفتن اجزاي يک وسيله براي رسيدن به بهترين بهره وري، تعيين می شود. درس حاضر مروری است بر این مفاهیم تا خواننده بتواند با مدل های مکان یابی و چیدمان آشنا شده و زمینه لازم را برای تصمیم گیری در مورد طراحی سیستم های صنعتی و خدماتی، فراهم آورد.
 
اهداف درس:
  • معرفی مدل های مکان یابی
  • به کارگیری تکنیک های حل در مسائل مکان یابی
  • آشنایی با کاربرد مدل های مکان یابی
 
سرفصل های درس:  

طرح درس
فصل 1 : مکان یابی میانه
فصل 2 : مکان یابی مرکز
فصل 3 : مکان یابی پوشش
فصل 4 : مکان یابی و تخصیص
فصل 5 : مکان یابی- چیدمان
فصل 6 : مباحث تکمیلی
فصل 7 : معرفی کاربرد مدل های مکان یابی
 
تمرین های سری اول
تمرین های سری دوم
 
منابع اصلی:
  • بشيري، مهدی، حسيني جو، سید عباس، حسيني نژاد، سید جواد، (1393) طراحي سيستم هاي صنعتي، مكان يابي و استقرار تسهيلات (چاپ چهارم)، انتشارات دانشگاه شاهد
  • Daskin M. S., “Network and Discrete Location”, Wiley, 2013, 2nd Edition.
  • Drezner Z., Hamacher H.W., "Facility Location Applications and Theory", Springer, 2004.
  • Francis R. L., Mc Ginnis L. F., White J. A., “Facility Layout and Location: A Analytical Approach”, Prentice Hall, 1992, 2nd Edition.
  • Laporte G., Nickel S., Saldanh da Gama F., Location Science, Elsevier, 2015.
  • Love R. F., Morris J. G., Wesolowsky G. O., “Facility Location: Models and Methods”, Elsevier, 1988.
  • Nickel S. and Puerto J., “Location Theory: A Unified Approach”, Springer, 2005.