انتخاب زبان: فارسی English
  جمعه 22 تیر 1403   |   12 جولای 2024  | پست الکترونیک

طراحی ایجاد صنایع
 
شرح درس:
طراحی ایجاد صنایع به دنبال ارائه شیوه ای هدفمند به منظور ارزیابی فنی، اقتصادی و مالی طرح های سرمایه گذاری می باشد. طرح هایی که منتج به تولید محصول یا ارائه خدمت می شوند. شیوه ارزیابی پیشنهادی شامل تحلیل مشخصات فنی و بازار محصول به همراه فرآیندهای تولید یا ارائه خدمات مورد نظر، جایابی محل تولید یا ارائه خدمت، تحلیل مالی و اقتصادی و ارائه یک برنامه زمان بندی جهت اجرای طرح می باشد. درس حاضر مروری است بر این مفاهیم تا خواننده بتواند با مفاهیم تهیه طرح توجیهی و بررسی فنی و اقتصادی طرح های سرمایه گذاری آشنا شده و زمینه لازم را برای تصمیم گیری در مورد موجه یا غیرموجه بودن طرح ها، فراهم آورد.
 
اهداف درس:
  • آشنایی با مطالعات معرفی و بازاریابی محصول یا ارائه خدمت
  • به کارگیری تکنیک های تصمیم گیری و پیش بینی در بررسی طرح ها
  • آشنایی با روش های ارزیابی مالی و اقتصادی طرح ها
سرفصل های درس:  

طرح درس
فصل 1 : معرفی محصول
فصل 2 : تحلیل بازار
فصل 3 : تحلیل فنی
فصل 4 : جایابی
فصل 5 : تحلیل مالی و اقتصادی
فصل 6 : مدیریت پروژه
 
 
منابع اصلی:
  • بشيري، مهدی، حسيني جو، سید عباس، حسيني نژاد، سید جواد، (1392) طراحي سيستم هاي صنعتي، مكان يابي و استقرار تسهيلات (چاپ سوم)، انتشارات دانشگاه شاهد
  • درودیان، محمود، (1391)، طراحی ایجاد صنایع یا بررسی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری، موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
  • عالمی، محمد علی، (1392)، طراحی و ایجاد واحدهای صنعتی، انتشارات گسترش علوم پایه
  • مجیدیان، داود، (1392)، ارزیابی طرح های صنعتی:مطالعات فنی- اقتصادی- مالی (چاپ پنجم)، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی