انتخاب زبان: فارسی English
  یکشنبه 3 تیر 1403   |   23 جون 2024  | پست الکترونیک
معرفی کتاب

طراحی سیستم های صنعتی (مکان یابی و استقرار تسهیلات)


گردآوری و تالیف:

دکتر مهدی بشیریدکتر سید عباس حسینی جودکتر سید جواد حسینی نژاد
دانشیار گروه مهندسی صنایع استادیار دانشکده فنی و مهندسی استادیار دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه شاهددانشگاه گلستاندانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیمطالب این كتاب در زمينه مكانيابي و استقرار تسهيلات و تمركز آن عمدتا بر مسائل مكانيابي است با اين حال مسائل طراحي چيدماني كه با مسائل مكانيابي آميخته شده اند نیز به طور مجزا آورده شده است. كتاب به طور خاص براي تدريس درس طراحي سيستمهاي صنعتي در دوره كارشناسي ارشد مهندسي صنايع گردآوري و تأليف شده است. با اين حال قابليت استفاده از كتاب در دوره كارشناسي مهندسي صنايع در درس طرحريزي واحدهاي صنعتي و كارشناسي مديريت صنعتي در درس مديريت توليد و عمليات و مديريت كارخانه وجود دارد.

مطالب کتاب در 4 بخش به صورت زیر ارائه شده است:

بخش 1: مسائل كلاسيك مكانيابي
1- مسائل مكانيابي ميانه(تك وسيله اي)
2- مسائل مكانيابي ميانه(چند وسيله اي)
3- مسائل مكانيابي مركز (مقدماتي)
4- مسائل مكانيابي مركز (پيشرفته)
5- مسائل مكانيابي پوشش
6- مسائل مكانيابي انبار(كارخانه)

بخش 2: مسائل كلاسيك مكانيابي- چيدمان
7- مسائل چيدمان انبار(انبارش تخصيصي)
8- مسائل چيدمان انبار(پيوسته)
9- مسائل تخصيص مضاعف(نمايي)

بخش 3 : رويكردهاي نوين در مكانيابي
10- رويكرد فازي بر مسائل مكانيابي
11- كاربرد شبكه هاي عصبي در مسائل مكانيابي
12- ساير رويكردهاي نوين در مسائل مكانيابي

بخش 4 : ساير مباحث مكانيابي و استقرار
13- مسائل مكانيابي چند معياره
14- نرم افزارهاي مكانيابي
15- مروري بر مسائل طراحي چيدمان